Keresés
Termékek

Tiszta beszéd!

2013.09.24.

Logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés!

Szeretettel köszöntöm cégünk legújabb szolgáltatást nyújtó oldalán!

Tekintse meg logopédiai, illetve gyógypedagógiai terápiás lehetőségeinket, és forduljon hozzám bizalommal!

A beszéd jelentőségét minden pszichológiai, pedagógiai képzettségű ember tisztán látja. A beszéd kincs. A beszédhangok egy meghatározott nyelv szavaivá rendeződnek, a szavak képzeleti képek formájában felidézik mindazt, amit az ingerek érzékletek formájában felidéznének. A beszéd a nyelv felhasználásával a valóság teljesebb tükrözését szolgálja, és lehetővé teszi a szociális kapcsolatokat. A verbális kommunikáció lényegében a nyelv használata, a beszéd. 

 

Terápiáink:

 

 

Logopédia:

 

 • szűrés
 • beszédindítás
  • megkésett beszédfejlődés esetén
 • beszédhibák javítása, artikulációs zavarok megszüntetése:
  • dadogás
  • hadarás
  • elektív mutizmus
  • pöszeség
  • orrhangzós beszéd esetén

 

 • nyelvi, kommunikációs zavarok javítása
 • beszédfejlődési elmaradások
 • hangterápia:
  • diszfónia esetén

 

 • beszédtechnika fejlesztése
 • tanácsadás

 

 

Egyedileg kialakított logopédia szobánk:

  

 

Gyógypedagógia:

 

Óvodás és kisiskolás korú gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása:

 

 • nagymozgások és finommotorika fejlesztése
 • vizuális és auditív memória fejlesztése
 • vizuális és auditív figyelem fejlesztése
 • vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése
 • grafomotoros fejlesztés
 • íráselőkészítő játékok
 • ritmusérzék fejlesztése
 • forma–szín–méret megkülönböztetése
 • egyensúlyérzék, statikai érzék fejlesztése
 • térbeli viszonyok fejlesztése
 • verbális kifejezőkészség fejlesztése
 • gondolkodásfejlesztés: sorba rendezés, válogatás, csoportosítás
 • dyslexia prevenció
 • ügyességi játékok

 

Elérhetőség:

 

Csókás Ferencné

3000, Hatvan, Nagytelek út 6.

Tel: 06 / 20 3636 766

Fax: 06 / 37 541 486